Annette Defoort - kleisculpturen - beelden

Beelden, kleisculpturen Annette Defoort

Dwingend: dwang, plicht tot authenticiteit, tot het ontwikkelen van een strikt eigen,onvervalst persoonlijke vormentaal door luisteren. (of de weg van niet-dwang). Inspiratie: luisterbereidheid, wachten, "gehoor"zaamheid aan vormen die zichzelf vertellen, zich dwingend mededelen. Liefde: liefde voor, tedere zorg om het "on-affe", het ongeborene, het onrijpe, het wordende, het nooit mooi zullen wordende. Deernis: deernis met het lelijke; dat wat aan geen enkele norm voldoet; dat onherhaalbaar is en daarom ten diepste eenzaam is. Hartstocht: om het roekeloze, het wilde, het ongetemde, het ontroostbare op de bodem van het menselijk hart, élk menselijk hart. Ongeloof: in een schoonheidscanon die eens en voor goed dwingend zou zijn; in vormen die "af" zijn Ontijd: elke fundamentele ervaring, angst, wanhoop, hartstocht is essentieel aan de tijd ontheven. Compromissen: zijn op den duur onmogelijk, onhoudbaar en daarom dodelijk. Dus: geen compromissen (technisch, artistiek, moreel, commercieel...). Vormen: groeien organisch vanuit de primaire aandrift. Bijna primitieve, van voor de culturele bewerking. Rechtstreeks puttend uit de twee brandpunten van ons leven: de tijd en de erotiek (ontijd).