Herman Van Nazareth

'KUNST IS NIETS ANDERS DAN LEREN ZIEN' 

Herman Van Nazareth, pseudoniem voor Herman Van Aerde, (° Evergem 1936) vestigde zich begin jaren zestig in Kaapstad. 
Zijn werk kan beschouwd worden als een protest tegen ontmenselijking : het vaak ontbreken van een uitgewerkt gelaat in zijn schilderijen en zijn ruw gevormde sculpturen zijn daar een bewijs van.
Van Nazareth reduceert zijn beelden tot essentiële vormen en lijnen. In Zuid-Afrika gold hij als vernieuwer en als een van de eerste protestkunstenaars. Zij specifieke figuratieve aanpak, die hij al vanaf de jaren zestig toepast, is mogelijk van invloed geweest op kunstenaars als Marlène Dumas. Van Nazareth groeide sinds al die jaren naar een voorname plaats bij de tonalisten en expressionisten op de Vlaamse en internationale kunstscène en blijft een vaste internationale waarde met werk in openbaar bezit en diverse private collecties.